Voorbereiding ‘Stem van de Student’

1 Bespreken met het team

Waarom zou ik dit gaan doen?
What’s In It For You?

Hoe leuk is het om te leren over leren? Een positieve vibe gaan creëren in de lessen.
Zie je  het samenwerken van studenten en docenten aan goed en degelijk onderwijs voor je?
Niet verrast worden door de negatieve uitslag van een studenttevredenheidsonderzoek of rondetafelgesprek maar een pluim krijgen.
Een dialoog van studenten en docenten om samen te werken aan de opleiding in een continu veranderende wereld.

Het is natuurlijk best eng om te doen en kan een gevoel van onveiligheid geven.
Wat gebeurt er met de uitkomst?
Straks krijg ik er een partij vuilnis over me leeggestort, wat is goede feedback?
Volg een leidraad om narigheid te voorkomen en vragen te kunnen beantwoorden.

2 Stel een schema op voor het hele studiejaar wanneer je dit gaat inzetten.

Je kan bijvoorbeeld per semester de docent vragen een cyclus te doorlopen van

  1. uitvragen
  2. uitkomsten bespreken
  3. verbeteringen uitvoeren
  4. terugkoppelen
  5. uitvragen(verbeteringen meten)

Docenten bespreken klassikaal aan de hand van een leidraad/methodiek wat goed is en wat beter kan.  Passen dingen aan en bespreken hier het resultaat van. Beknopt en frequent. Dit noemen we een feedbackloop.

Kies een methodiek

To be continued…